A kedvezményezett neve: BORKERT Borászati és Gyümölcskertészeti Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft.

A projekt címe: “Borászati termékfejlesztés a Borkert Kft.-nél

A projekt azonosítója: 1851923995

A BORKERT Kft. 2017.06.12.-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program „Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása” című, VP3-4.2.2-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében, azzal a céllal, hogy a pályázati forrás bevonásával egy új, korszerű borászati üzemet felépíthessen, a hozzá kapcsolódó borászati eszközbeszerzést és tartálykapacitás bővítést megvalósíthassa, valamint az üzem energiafelhasználása szempontjából előnyös naperőmű-rendszert telepíthessen.

2017 novemberében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte a támogatási kérelmet. A Projekt megvalósítási időszakra terjedő megállapított, le nem vonható ÁFA-val számított maximális elszámolható összköltsége 326 678 963 Ft, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 163 339 479 Ft, 50 %-os támogatás intenzitás mellett.

A tervezett beruházás helyszíne: 7800 Siklós, Járó Péter utca 35.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.08.31.

Projekt keretében új borászati üzem létesítése: építés, eszközbeszerzés valósul meg. Cél a borászat termelésének megújítása új technológia bevezetésével. Szükséges új 585 nm, évi 2000 hl bor feldolgozására képes borászati üzem építése, eszközbeszerzés. 445 nm borfeldolgozás és tároláshoz, 35 nm szociális funkciók, 45 nm egyéb. Új technológia jelenti a borkészítéshez szükséges, a technológiának megfelelő űrméretben készülő, 2010 hl erjesztő és bortároló tartályok beszerzését, a piaci igényeknek megfelelő bor előállítása, tárolása céljából. Kezelő-, keverő-, fehér és vörösbor erjesztő tartály, vörösbor szikkasztó és automata erjesztő tartály is beszerzendő.

A 21 db erjesztő tartály 25-165 hl űrméretű.
Beszerzendő 6 db szivattyú
1 CEP MOHNO 180, 1 gumilapátos ZAMBELLI mustszivattyú,
4 ZAMBELLI kétsebességes,
2 szűrőberendezés (SPADONI kovaföld és SPADONI lapszűrő),
1 flotáció (SCHNEIDER),
CO2 adagoló (CARBOFRESH ST),
50 db SAGARTE palacktároló fémkonténer (600 palack/db).
Anyagmozgatásra JUNGHEINRICH elektromos targonca (max emelés 2900 mm) kerül beszerzésre.
Üzem megépítése a tervek szerint 9, a tartályok gyártása 6 hónap, közben kerülnek beszerzésre a gépek és eszközök.
Beüzemelés és próbaüzem 3, a teljes projekt a tervezett beosztás szerint 18 hónap.

Új technológiával új piaci szegmenst céloz meg a fejlesztés, ezzel az ügyfélkör bővülése várható. A kapacitásbővítéssel nő a cég árbevétele és eredménytermelő képessége, mivel a fajlagos költségek csökkennek a megvalósuló energiahatékonyságot növelő és környezetterhelést csökkentő intézkedések révén (víztakarékosság).
A vállalkozás kiszélesedő tevékenysége következtében 1 fő új munkahely is létesül. Javul a vállalkozás versenyképessége, a megtermelt jövedelem visszaforgatása új fejlesztések kiindulópontja lehet, lehetőség nyílik újabb tevékenységi körök felvételére, pl. vendéglátás. A jövedelmezőség növekedésével nő a működés eredményessége, ezzel a vállalkozás gazdasági helyzete is megerősödik. Az elavult technológiájú hűtőtartályainkat modernizáljuk, új erjesztő tartályokat és egyéb borászati eszközöket szerzünk be, melyek a hatékonyságot növelik, illetve eladhatóbb, jobb minőségű termék előállítása válik lehetővé általuk. Az anyagmozgatást targoncával kivitelezhetővé tesszük, így a munkaidő-felhasználás csökkenthető.
A feldolgozásra kerülő termés mennyiségének növelésével az erőforrások hatékonyabb kihasználása, a fajlagos költségek csökkentése válik lehetővé, mely jelen fejlesztéssel valósulhat meg.

A fejlesztés céljai teljes mértékben összhangban állnak a pályázati felhívás által kitűzött célokkal, a projekt tervezése és megvalósítása a nevezett célok elérésére vezet. A Felhívásban rögzített cél, miszerint a pályázók olyan fejlesztéseket végezhetnek el, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához, a bortermelés versenyképességének javításához, jelen projekttel megvalósul. A projekt megvalósítása az alábbi célok elérését is biztosítja:
A mezőgazdasági üzemek versenyképességének javítása, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának növelése, a környezetvédelemi szempontok fokozottabb figyelembe vétele, és ezen intézkedések mentén új munkahelyek teremtése.
A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el.
A projekt fenntartási időszakában a vállalt foglalkoztatási létszám kerül beállításra, a projekt zárását követően a vállalt +1 fő munkavállaló felvétele megtörténik.

Kelt: Siklós-Gyűd, 2018. március 1.