A kedvezményezett neve: BORKERT Borászati és Gyümölcskertészeti Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Kft. 

A projekt címe: “Meglévő géppark korszerűsítése a Borkert Kft.-nél

A projekt azonosítója: 1826731206

A BORKERT Kft. 2017.02.06.-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program „Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása” című, VP2-4.1.3.5-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében, azzal a céllal, hogy az akkor rendelkezésre álló, a Kft. tevékenységéhez használandó gépparkot fejlessze, korszerűbb gépeket állítson a termelésbe, ezáltal

2017 decemberében a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra érdemesnek ítélte a támogatási kérelmet. A tervek szerint a beruházás összes elszámolható költsége nettó 7 219 688,- Ft lesz, melyből az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 3 609 844,- Ft, 50 %-os támogatás intenzitás mellett.

A tervezett beruházás helyszíne: 7800 Siklós Járó Péter utca 35.

A projekt tervezett befejezési dátuma:  2018.09.30.

A pályázó 1 db RK-185/AC függesztett fűkasza és 1 db BERTHOUD FRUCTAIR 2000 TI vontatott ültetvény permetezőgép beszerzését tervezi a pályázatnak megfelelően. A Borkert Kft. a meglévő gépparkjának korszerűsítésére törekszik a fejlesztés végrehajtásával. Célja az elnyert támogatásból a fűkaszát és egy permetezőgépet beszerezni, mely a jelenleg hiányos gépparkot bővítené. A jelenlegi gépek elavultak, fenntartásuk, karbantartásuk és üzemeltetésük költségigényes. A Kedvezményezett célja a jelen kor követelményeinek megfelelően kertészetének korszerűsítése, energiahatékony, korszerű eszközökkel, melynek üzemeltetési és fenntartási költségei lényegesen alacsonyabbak. A régi, elavult gépek minőségi cseréje történik az elnyert támogatásból.
A projekt megvalósítása a környezetszennyezés csökkentését eredményezi: a modern gépek a jelenleg használt régi elavult gépeket váltják ki, nincs felesleges környezetterhelés, kevesebb vegyszerrel is megoldhatóak a releváns feladatok, nem hordoz kockázatot a működtetésük, nem lép fel csöpögés, permetszer elfolyás.
A termelés, termesztés minőségének és hatásfokának javulása várható a projekttől: a permetező magasabbra permetez, megvédi a gyümölcsösben az ágak csúcsán lévő gyümölcsöt is, főleg a cseresznyelégy ellen hatásos, jobb minőségű termést eredményez, így a jövedelmezőség is nő, mert a termésmennyiség is növekszik.
A fejlesztés céljai teljes mértékben összhangban állnak a pályázati felhívás által kitűzött célokkal, a projekt tervezése és megvalósítása a nevezett célok elérésére vezet. A Felhívásban rögzített cél, miszerint a kertészeti ágazatokban tevékenykedő mezőgazdasági termelők versenyképességének javítását kell megvalósítani, jelen projekttel megvalósul. A projekt megvalósítása az alábbi célok elérését is biztosítja:
A kertészeti ágazatban tevékenykedők versenyképességének fokozása, a kertészeti ágazat hozzáadott érték termelésének növelése új, innovatív és környezetbarát kertészeti technológiák és termesztési módok elterjesztésének támogatása révén. A nagy kézimunka igényű ágazatok technológiai fejlesztése a foglalkoztatotti létszám növelése útján hozzájárul az Európa 2020 Stratégia és Magyarország azon célkitűzéséhez, amely a foglalkoztatottsági ráta 75%-ra növelését határozta el.
A projekt fenntartási időszakában a vállalt foglalkoztatási létszám kerül beállításra, a projekt zárását követően a vállalt +1 fő munkavállaló felvétele megtörténik.

Kelt: Siklós-Gyűd, 2018. április 1.